L'inici de la tardor ens oferix unes espectaculars matinades


Sa Pedruscada


Es Faralló. Bàrbara Femenies


Cala Bona, Sebastià Bauzà


Sos Sastres.


Passeig de Cala Gat


Sa Pedruscada.
Punta de n'Amer