Dissabte al matí, una escultura de Gustavo, concretament devora la platja de Son Moll, aparegué escapçada per la meitat. Sembla que l''oci de matinada combinat amb la tipologia turística del mes de juny, ha estat la causa puntual d'aquesta salvatge bretolada ja que no ha estat l'única de la zona.

Com sempre, lamentam i condemnem aquestes agressions gratuïtes al patrimoni públic que no són exclusives de Capdepera, però que sovintegen a les nostres contrades.  En aquest punt, com sempre, tampoc ens cansarem de qüestionar si és sols l'efecte de l'alcohol i d'altres substàncies psicotròpiques? Si són realment ganes de cridar l'atenció o són problemes afectius de més calat?

Vistes les circumstàncies i donada l'alta probabilitat que els autors fossin turistes ens hem de demanar, altra cop, si és rentable aquest tipus de turisme i què podem fer per evitar els seus efectes negatius.

Pel que hem pogut saber, ja s'estan adobant els danys i en breu es tornarà a instal·lar.