Els alumnes de cinquè de primària del CEIP S’Auba, a Cala Rajada, han après sobre la Capdepera medieval en una conferència dels arxivers municipals, emmarcada dins el projecte Conèixer el patrimoni, del departament de Patrimoni de l’Ajuntament de Capdepera, a càrrec de la regidora Lorena Molinillo.

 

El projecte Conèixer el municipi es va iniciar l’any passat i té la finalitat de divulgar el patrimoni entre els escolars del municipi, entenent-lo en el sentit global del terme, afectant a l’artístic, l’arqueològic, l’etnològic, el documental...