Un cel enlluernat,

una farola pintada...


Tal volta sa gamberrada
l'ha feta qui l'ha posada
Fa falta llegir a n'es carrer?
Idò sa farola a n'es femer.

Sa nit és dia a ses ciutats,
perquè els estels no són valorats.
A Cala Rajada el firmament
encara esbalaeix sa ment.

Però a poc a poc se'l mengen
amb llums que bravegen
d'energia tirada, malbaratada,
convertint foscor en enlluernada.

Hi afegim al canvi climàtic,
en lloc d'anar a lo pràctic,
que sa nit no ha de ser dia,
ni a dins ca meva ni a sa via.

Jo vull que al cel li treguin aquest corc,
connectau-vos a www.celfosc.org.
 
Miquel Piris
Amb molt de carinyo per na Joana Colom