Amics a Sa Porxada de Sa Torre de Canyamel

 

  L'imatge esta presa el 24 març 1990 amb motiu d'un sopar d'amics a sa Porxada de Sa Torre. Es tracta d'un grup d'amics nascuts els anys 1938, 1939 i 1940 del passat segle.

A la fila del darrer hi ha Jeroni Pruna, Tomeu Gabriel , Salvador Bordoy, Tomeu Morey , Joan Racó, Macià Blancus , Mateu Morey i  Pep Mosson.
A la segona filera: Biel bunyoler, Vicenç Racó, Pedro Mengol, Colau d'es Camp Mitjà, Toni de s'Horta, Toni García, Climent Prats i Jaume Galbis
Asseguts:  Joan Trobat, Tolo Balaguer, Jaume Coix, cambrera de Sa Porxada, Xisco de Sa Central, Mateu Mateuet, Toni Coix i Jeroni Jeroniet.
Acotats, al davant: Colau Nadal, Miquel Claret, Pep Guitarró i Jaume Papaió. 

 

Un que hi era al sopar