Tot recordant Antoni "Barberet", a les matances de ca's Bolló La fotografia esta presa l'any 2015 a la possessió de Tomeu Garau "Bolló", destacat lloc relacionat amb el món matancer. Han passat 4 anys i del grup d'amics manca en Toni.


 
D'esquerra a dreta: Pedro "Colom", Biel de sa Tafona, Jaume "Galbis", Andreu Gutiérrez, Tomeu "Bolló", Miquel "Corem", Antoni Llevates i, un "amic de Son Servera, matancer del porc.  Davant es troben  Llorens Ladària, Miquel "Bessó", Pedro "Corem", Antoni Bauzà "Barberet" (Dèu el tingui a la glòria) i,  acotat, Pep Llull.   
Recordança de l'amic absent.
Fotografia de Colau Nadal Ferrer, que ens l'ha fet arribar.