L'ONG presentà el projecte a la convocatòria del Govern Balear com una continuació de l'ESTORMIart i l'han aprovat amb un finançament del 80%.

El projecte serà coordinat per Maria Vives, Irene Peukes (artista que va fer una estormia) i dues llatadores que aniran a Guatemala per ensenyar a fer llata i obra de palma en una primera fase.

Aquest projecte s'emmarca en un pla global de l'associació per a millorar les condicions de vida de la població de Quiché i que fa incidència en la dona.

VOLUNTARIS DE MALLORCA
proposa la realització d’un programa de formació per a 20 dones indígenes - mares de família del departament del  Quichè. Per a aquestes mares de família indígenes, la feina de trenat de la palma/llata constitueix l’única font d’ingrés que poden aportar a la unitat familiar i en algun casos, si el marit ja no hi és, és l’única font d’ingressos per a tota la unitat familiar.

Amb aquest curs es pretén que aprenguin a elaborar diversos productes atractius per a la seva venda, en els mercats turístics tradicionals del país i, en un parell d’anys, trobar una sortida comercial en el sector turístic de Mallorca.

Si, posteriorment, cada una d’elles ensenya cinc dones més de la seva aldea, en un any tindrem cent dones formades en obra de palma.

De forma paral·lela al desenvolupament d’aquest curs, es realitzarà un estudi, in situ, sobre els protocols duaners que s’han de complir per dur producció elaborada des de Guatemala i els costos dels enviaments.

ImageAquesta ONG va ser proposada als premis de solidaritat que convocava el Consell. Tot i que no foren guardonats, allà mateix s'assabentaren de l'atorgament d'aquest projecte i així ho celebraren.

Image