Record per Miquel "Bessó" i Llorenç "Mestrès", herbes, fortor, policia i altres temes que pasaren revista...