Instal·lació definitiva de les escultures que ha donat al municipi