Avui, dinar a sa Mesquida,
com cada any, s’ha celebrat.
Es club Ca Nostra convida,
molts de socis hi ha anat.
Hem tengut grata sorpresa:
veure amb ses autoritats
a en Joan Manel Rosa,
en nom d’es Govern Balear.
Sa gent estava contenta,
i també en Joan Manel
de trobar-se en es seu poble,
saludant i somrient.
Recorda’t de Capdepera
quan arribis a Ciutat.
                                           Molt t’agraïm sa visita...
                                                            sa gent de sa Tercera Edat.

                                                                                       JOANA COLOM