MENTIDES VERDES 

El pipeline que se construirà entre Barcelona i Marsella se l’anomena, en neo-llengua, corredor d’energia verda, seguint la moda de pintar-ho tot de verd. Quan estigui enllestit hi circularà gas i, més endavant, qui sap? hidrogen verd sempre que se’n produeixi en quantitats suficients utilitzant energies renovables i se sàpiga com impulsar-lo per la canonada.

Per a aconseguir hidrogen verd se necessiten grans preses d’aigua que ningú sap on es faran, ni amb quina aigua, que afectarà als usos alternatius del líquid element, ni com es transportarà al port de Barcelona, una qüestió tècnicament complicada.

No queda clar que la comptabilitat energètica doni un superàvit. El que no significa que els balanços de la comptabilitat monetària no donin beneficis. I, com el deu i l’haver s’han d’equilibrar ja sabem qui aportarà la partida que quadrarà els comptes: el poble sobirà, entusiasmat  que l’hi pintin de verd, el tub vull dir.