Clica per ampliar la imatge

INFORMACIÓ ATIB:

De l'1 d'octubre a l'1 de desembre
Període voluntari de pagament:
- Impost sobre béns immobles.
- Impost sobre activitats econòmiques.
- Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
  -Taxes municipals.

Per consultar, imprimir i/o pagar els rebuts heu d'accedir al CARTER VIRTUAL amb el vostre DNI/NIF i codi de contribuent o amb Clave.
També teniu a la vostra disposició qualsevol oficina de recaptació de l'ATIB.
www.atib.es >Cita prèvia (Tel.: 971 678 404)

Rebuts domiciliats en entitats bancàries:
Podeu triar el dia de càrrec en compte en el CARTER VIRTUAL.
Si no seleccionau el dia, el càrrec es farà a partir del dia 16 de novembre.

Més informació: www.atib.es