Després del treball de recuperació i difusió de l'obra de Baltasar Samper realitzat el 2018, l'enregistrament d'aquest treball discogràfic era una conseqüència lògica, quasi obligada. Ara el presentam en varis concerts a Mallorca.
Han enregistrat el disc en la part de veu i piano:
José Manuel Sánchez - tenor
M. Victòria Cortès - piano, Francesc Blanco - piano

Entrada gratuïta a través de la web de ticketib.com . Aquí teniu l'enllaç:

https://ticketib.com/ca/events/samper-cancons-i-danses-a-cala-rajada

PRESENTACIÓ DEL CD, SAMPER: CANÇONS I DANSES

José Manuel Sánchez –tenor,
Duet Blanco-Cortès –piano i piano a 4 mans

Obres per a veu i piano
Una esperança tardana
Enigma
Cançó de taverna

Ritual de pagesia (piano sol)

Obres per a veu i piano
Amor tinc por
Capvespre de juny
Balada(piano sol)

Obres per a veu i piano
Fantasia
Cançó de la sirena
Glosa

Piano a quatre mans
Dues danses mallorquines (arr. F. Blanco)
So de pastera (Sóller) i Ball de sa cisterna (Artà)


Baltasar Samper va néixer en una família de músics. El 1907 s'instal·là a Barcelona. Va ser deixeble d'Enric Granados a l'acadèmia d'aquest, on, temps a venir, guanyaria per oposició la plaça de professor de piano. Estudià harmonia, composició i instrumentació amb Felip Pedrell i, a París, fou deixeble del pianista Édouard Risler.
Al febrer de 1924, Samper va començar a treballar a les oficines de l'Obra del Cançoner Popular de Catalunya. Aquell mateix estiu, la direcció de la institució li proposà que, amb altres col·laboradors, es fes càrrec de les missions de recerca a les Illes. En estius compresos entre 1924 i 1932, els investigadors encapçalats per en Samper recolliren milers de cançons de la tradició popular illenca.
El 1934 i 1935 en continuà i completà la tasca de recerca la seva deixebla (i futura segona esposa, a l'exili), Dolors Porta i Bauçà.

Aquí en teniu un tast: