LLADRES DE TEMPS/ Cinema Lliure

Dijous, dia 12 de novembre, a les 19.30 h

Biblioteca de Cala Rajada

 
 

 "Descobreix històries humanes properes a través del documental"