MÉS per Capdepera interposa tres denúncies en relació a la situació de descontrol i de destrucció d'hàbitats naturals protegits a la zona natural protegida de Cala Agulla.


 


 

Avui demantí, dia 5 de juny,  la formació MÉS per Capdepera ha denunciat la destrucció d'hàbitats naturals protegits, l'alteració de l'ordre públic continu i la situació d'inseguretat que es viu a la platja de Cala Agulla des de dia primer de juny.

Hem remés denuncies a l'Ajuntament de Capdepera, a la Conselleria de Medi Ambient i a la Guàrdia Civil”. La situació que vivim es insostenible i per això s'ha demanat a totes les administracions implicades una intervenció d'urgencia amb els objectius de mantenir l'ordre públic i garantir la conservació dels hàbitats naturals protegits.

Des de MÉS s'ha de nunciat que “Just acaba de començar la temporada d'estiu i Cala Agulla s'ha convertit en una discoteca a l'aire lliure amb música tot volum, elevat consum de begudes alcohòliques, i comportaments totalment incívics que alteren greument l'ordre públic i tenen fortes repercussions damunt una zona natural protegida. Des de començament de juny, la platja s'ha omplit de vidres, de grans equips de música, d'alcohol i fems per tot arreu (des de la zona del sistema dunar fins dintre de la mar), i el sistema dunar s'ha convertit en un lloc ple d'excrements i gent.”

Estam davant d'un mal ús massiu d'un espai natural protegit i de l'incompliment de nombroses normatives ambientals, de seguretat i ordre públic. I malauradament, davant els fets exposats, cap organisme públic ha pres cap mesura de vigilància ambiental d'aquest espai, ni de control d'accessos, ni de protecció d'habitats tan sensibles com el sistema dunar.

A més, enguany el problema s'ha agreujat, ja que l'Ajuntament de Capdepera tampoc ha posat en marxa cap dispositiu de control de l'ordre públic i la seguretat.

Recordam que aquesta zona està catalogada com a Lloc d'Importància Comunitària i Zona d'Especial Protecció per a les Aus, fet pel qual té la qualificació d'espai natural protegit. De fet, segons llei estatal 42/2007 de Patrimoni Natural i Biodiversistat “las Administraciones competentes tomarán las medidas apropiadas, para evitar en los espacios de la Red Natura 2000 el deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de las especies” i tipifica com a infraccions “El deterioro o alteración significativa de los componentes de hábitats prioritarios de interés comunitario o la destrucción de componentes, o deterioro significativo del resto de componentes de hábitats de interés comunitario” i “La alteración significativa de los hábitats de interés comunitario”.
 

MÉS per Capdepera