MÉS per Capdepera critica que les rutes senderistes i cicloturístiques creades per l'Ajuntament no tinguin les autoritzacions de Medi Ambient ni dels municipis veïns MÉS per Capdepera declara que l'Ajuntament de Capdepera ha creat, promocionat i senyalitzat 24 rutes senderistes i 18 rutes cicloturístiques, moltes de les quals afecten la zona protegida Xarxa Natura 2000 de les muntanyes d'Artà sense cap tipus d'autorització. Fet que ha denunciat al plenari de juny.

El grup municipal de MÉS ha demanat a l'equip de govern que aturi la instal·lació de senyalètica i retiri la publicitat de les rutes que afecten les zones protegides per la Xarxa Natura 2000 fins que hagi presentat el corresponent pla de repercussions ambientals (obligatori per llei) i estiguin autoritzades per la Conselleria de Medi Ambient.

L'agrupació també indica que aquestes rutes passen per diferents municipis veïns, pel Parc Natural de Llevant i per finques privades, sense tenir els corresponents permisos. Fins i tot s'ha col·locat senyalètica dins altres termes municipals (Artà) quan la sol·licitud per a la seva instal·lació havia estat denegada, actitud que denota una falta de lleialtat institucional considerable.

Per altra banda, els regidors consideren un excés el nombre de rutes que passen per una mateixa zona sense que s'hagi tengut en compte cap mesura de conservació de l'entorn. És per aquest motiu que consideren urgent la presentació de l'estudi de repercussions ambientals i recorden que s'hauria d'haver realitzat prèviament a la creació de les rutes.

Des de MÉS han avisat l'equip de govern que si no soluciona la situació amb celeritat posaran en coneixement de les autoritats ambientals la possible afecció d'aquesta activitat sobre els hàbitats xarxa natura.

També recorden al PSOE de Capdepera que si volen promocionar els espais naturals del municipi comencin a vetllar per la seva conservació i se sumin a la petició d'ampliació del Parc Natural que ja ha demanat el municipi d'Artà, votant a favor de la moció que va presentar MES per Capdepera fa dos mesos en aquest sentit.

 

MÉS PER CAPDEPERA.

 

Capdepera, 3 de juny de 2017