Sols tenim bons records dels moments en que vàrem coincidir amb ell. Per a nosaltres una persona molt respectada.

Volem enviar el sentit condol a la seva família. Descansi en pau l´amo en Jaume Melis Mayol.Caty Martínez i Joan Sancho
"...quatre gotes i no es pot circular per Cala Rajada"
"Democràcia, català, Podem (Pablemos per a alguns) independència… Què tendran aquestes paraules que els posa tan nirviosos i els fan tanta de nosa?"
 " ...vull reiterar que el vituperi, com els comunistes el qualifiquen, no és tal, sinó una descripció de la realitat de l'esquerra actual al nostre municipi, ..."
  Gràcies, Gustavo
Hem rebut aquesta amable, i interessant,  explicació al voltant dels ocellets del niu que publicàvem fa uns dies. Cati, moltes gràcies per l'informació


ELS PIRÒMANS DE SEMPRE

 ELS NOUS PIRÒMANS

Benvolgut senyor Arnau Serra,

Acab de llegir la seva carta, la qual pretén ser una breu rèplica a la meva de fa dos dies.  El meu escrit no pretenia, en cap moment, ser res més que això, únicament una carta a “Cap Vermell”.

Benvolgut amic Joan Sancho "Jusán": Per primer vegada escric a Cap Vermell per donar resposta a un article...Nota d'agraïment de na Claudia Suiter, professora de l'escola de ballet "Stylo" de Cala Rajada


Comentaris arran de l'article  “Millor un dia de festa que un de feiner”

          
c
orreu a través de facebook
Hola Miquel: D’ençà que partires que vull escriure’t, però no trobava el moment.A la placeta ubicada entre els carrers Vinya i Roses, a 50 metres del quarter de la policia local; fa més de 6 mesos que hi ha 2 vehicles abandonats, un BMW color plata i un FORD Mondeo color negre.