Recentment hem estat testimonis, per aquest mitjà (Cap Vermell.org), de reunions del regidor de Medi Ambient amb les empreses que explotaran les platges gabellines, reunions extraordinàries amb els concesionaris per parlar de mesures de seguretat, platges mudant-se per a l'inici de la temporada turística... I jo em deman? A aquest ajuntament, què li importa més, a Cala Agulla, per posar un exemple? Engalanar les platges amb parasols, hamaques i xibius (amb música a tota pastilla), o la regenació del front dunar, tan necessari perquè no col·lapsi el sistema dunar posterior, tal i com fa anys que succeeix, malgrat els intents del 2011? Vos deix unes imatges copsades el 30-05-2016 i jutjau vosaltres mateixos. 

  
Per cert, des de la darrera intervenció del 2012 per part de la Demarcació de Costes, quan es va retirar l'arena dels captadors, no hi ha tornat a haver captadors en els trams més critics, com a la zona de la passarel·la que va cap als pins de ses Vegues. Interessa més tenir una passarel·la ben neta d'arena que un front dunar que faci de barrera natural enfront dels temporals de tramuntana? I l'associació hotelera de Capdepera, per què calla ara? 

 
PD: Segons el Manual de Restauració de Dunes del Ministeri de Medi Ambient, s'especifica que s'ha de dur un manteniment anual, ja que les infraestructures pateixen desperfectes. On es el manteniment? L'ajuntament té res a dir? Sap què és un front dunar? Massa preguntes per a cap resposta en quatre anys! I Cala Agulla es continua deteriorant... La Cala Agulla que volen les administracions locals, regionals, estatals i associacions involucrades, directament o indirectament, en l'explotació d'aquesta platja gabellina tan emblemàtica!
 


De Ses Terres