Antoni Flaquer “Coix”
Antoni Flaquer “Coix”


Antoni Flaquer “Coix”Processó del Corpus de Cala Rajada, 1976


Qualcú dubta on acabaran les llosques dels cendrers de les papereres?

Antoni Flaquer “Coix”


Antoni Flaquer “Coix”
La familia Esteva "Blancus"


Antoni Flaquer “Coix”    Antoni Flaquer “Coix”

 La família Castus Morey, 1912
Antoni Flaquer “Coix”
Cala Rajada 1900-1910

Antoni Flaquer “Coix”

 El Vendrell, Catalunya, 1902-1903
Subcategories