Un altre bocí de la història de l'Escolar






A l'article de les festes vam publicar unes imatges de la Nit de Foc, ...  però en teníem més!




  Tres bergantells


Hi ha dies amb una llum especial...


 Joves i futbolers






Aquests dos dies hem tengut el cel ennigulat amb brusques intermitents. La temperatura ha baixat (tothom ho agraeix) i ja no fa aquella calorada que no te deixa respirar. A ca nostra en déiem una "calor somerina".

El turistes han fuit de la platja i són per tot arreu. Les carreteres són plenes de cotxes. 

Un temps en deiem "brusques d'estiu" i per extensió a qualsevol activitat o iniciativa esporàdica. 


 Dia de noces

  Noces de Angela Calafat Sirer i Miguel Sancho Reus 

  

Literal:  " Tots els nins desatesos seran venuts com esclaus"





 Tertúlia estiuenca a n'Alegre



 




 Joves al Cafè l'Orient
 



Subcategories