Aprovació de la carrera professional per als empleats municipals i l'adjudicació dels serveis de les escoletes i de cinema al teatre com a punts principalsAquest passat dilluns 13 de maig va tenir lloc un nou ple ordinari que, com alguns ja sabreu, va venir marcat per l'acusació de Rafel Fernàndez als regidors de Més, Núria Garcia i Joan Campins, de preparar una trama per a contractar al marit de la primera durant el Mercat Medieval, una acusació que ja ha estat rebutjada per Més per Capdepera, com ha anat informant aquesta revista.

 
Pel que fa als punts de l'ordre del dia cal destacar, en primer lloc, el sorteig dels membres de les meses electorals per a les eleccions europees del pròxim 9 de juny. Acte seguit es varen tractar diversos punts referents a la carrera professional dels empleats de l'Ajuntament, inclosos els de l'organisme públic del Castell. Es va aprovar el reglament que ha de regular l'accés a les retribucions i la seva percepció, així com diverses modificacions de crèdit per dotar de fons la partida que ha de proveir els diners necessaris. Estam parlant d'uns 600.000 € anuals en global, que surten del romanent de tresoreria i d'un fons de contingència que formava part del pressupost d'enguany. En paraules de la batlessa l'accés a la carrera professional serà voluntari i s'haurà de fer una formació determinada.

Altres punts de transcendència eren els d'adjudicació de diversos contractes. Un referent al servei de les escoletes Eriçons i Ferreret, que s'ha adjudicat a l'empresa Enequip Serveis Integrals, S.L. per un import de 765.992 € anuals i per un termini d'un any, prorrogable fins a 3 anys addicionals. I per altra banda també es va adjudicar el servei de cinema al teatre de Capdepera a l'Associació Cultural Cinema de Capdepera pel període 2024-2034 per un montant total de 171.320 €.

Una altra decisió que es va prendre va ser la de cedir els gegants i caparrots municipals a la Colla de Gegants i Caparrots de Capdepera, una cessió que es fa a canvi de la seva conservació i de la realització de tallers, activitats escolars i de diverses actuacions anuals per part dels geganters. També es va aprovar una encomana de gestió a favor de l'Ajuntament d'Artà a fi de realitzar totes les tasques de creació de la Ruta de Gran Recorregut de l'Est de Mallorca, la qual passa per Capdepera, ja que resulta que la íntegra subvenció la va rebre la corporació artanenca.

Destacar finalment que es varen treure dos punts de l'ordre del dia, un referent al Reglament de Taxis, sembla que per a negociar-lo millor amb el gremi, i l'altre corresponent al Decret d'Habitatge del Govern de les Illes Balears, ja que aquesta norma ha estat substituïda petr una llei i es vol estudiar si s'ha fet qualque canvi. En tot cas, pel que pareix, la intenció de l'Ajuntament de Capdepera és no permetre augmentar altures i prohibir el canvi d'ús de local a habitatge en els carrers més comercials del municipi.

Pel que fa als precs i preguntes, el PSOE va demanar per l'estat de les voravies d'Elionor Servera, per la Unitat de Platges, per les obres que fa Ports de les Illes Balears a la zona del moll i que causen moltes molèsties i per algunes actuacions que fan veïns de la Costa de Canyamel a la via pública. Finalment El Pi va demanar per la implantació del servei del certificat digital a Capdepera -sembla que és qüestió de setmanes- i pel mal estat de la zona per a cans a sa Gravera.