El Govern de Rafel Fernàndez va pagar a dit quasi 27.000 € en factures a familiars directes de regidors del PSOE la passada legislatura. La passada legislatura el govern de Rafel Fernàndez va donar a dit 26.981 €, mitjançant una vintena de factures, a familiars directes de regidors del PSOE. Aquesta és la informació que va donar la regidora d'Hisenda, Núria Garcia, en el ple d'aquest dijous en resposta a la intervenció de Fernández, que va tornar treure el tema del contracte menor anul·lat a la parella de la primera. No es va parlar del parentiu exacte dels beneficiaris d'aquests quasi 27.000 €, però es parla de germans i parelles.

 No sabem si l'Ajuntament o qualque partit de l'equip de govern durà aquestes factures al jutjat, però resulta com a mínim sorprenent que el cap de l'oposició denunciï un contracte menor de 850 € -que l’Ajuntament ha explicat que es va anul·lar i no s’ha pagat- quan en el seu mandat es varen pagar quasi 27.000 € a familiars directes dels seus regidors. Cal dir, en tot cas, que contractar amb familiars és una infracció administrativa, més en concret de la legislació sobre contractació, però no implica que sigui un delicte, ja que per això hi ha d'haver alguna cosa més.

 En el ple hi va haver moments de tensió, sobretot protagonitzats per Rafel Fernàndez, no només pel seu enfrontament amb els regidors de Més per Capdepera, sinó també per alguna falta de respecte a algun regidor del PP o per treure qüestions personals de familiars de qualque edil, un tipus d'actuació al qual ens té massa acostumats l'ex batle.

 Pel que fa als punts de l'ordre del dia s'ha de destacar en primer lloc que la Llei d'Habitatge del Govern de les Illes Balears s'aplicarà poc a Capdepera. L'equip de govern ha decidit que no es permetran augments d'altures, ni ampliar densitats ni projectes residencials en zones d'equipaments públics i privats. L'únic que es permetrà és la divisió d'habitatges sempre que compleixin els mínims marcats legalment i el canvi d'ús de locals a habitatges excepte en els carrers Elionor Servera, de l'Agulla, Centre i Nuredduna. En aquest punt el PSOE va demanar que aquest canvi d'ús tampoc es permetés a la segona línia de Cala Rajada.

 Altres punts a destacar varen ser l'aprovació de la Comissió que ha de redactar el Pla d'Igualtat intern de l'Ajuntament i el reglament que regularà el seu funcionament, l'elecció de les festes locals de 2025 -que seran Sant Antoni i El Carme-, i una modificació de crèdit de 50.000 € -que es treuen del romanent de tresoreria- per a senyalització viària i reposició de pilons en els camins escolars.

 Finalment, i per urgència, es va acordar que els plens, des d'ara i fins el pròxim mes de febrer, es faran cada dos mesos a causa de la baixa de la secretària municipal i al fet que durant aquest temps només vendrà un secretari alguns dies.

 Pel que fa a les preguntes el PSOE va demanar sobre l'errada en un cartell de la campanya contra l'incivisme, sobre una entrevista de la batlessa a un mitjà local, respecte dels Fons Next Generation o sobre el funcionament de la Unitat de Platges, entre d'altres qüestions. També va demanar una valoració del Mercat Medieval.  

 Finalment El Pi va demanar sobre aspectes del Mercat Medieval, en concret sobre els preus elevats d'algunes paradetes o l'excessiva presència de llocs on venen menjar i beure.