Així, ben enmig del passeig.  La pregunta és senzilla... Què pintaven allà, enmig, les buines de cavall acaramullades? O pot ser, ara el passeig és lloc de trànsit dels cavalls?  Algú les ha arrepelegades i dutes allà? Una mostra de "art brut"? Qui ho sap?Si no bastassin els excrements de ca, ara de cavall!