Aquest és un banner a Diari de Balears divendres dia 15 d'octubre.


Algú pensa que els lectors del diari dBlears no ho entendran, si es publica en català?
Algú creu que els/les lectors/es del Diari de Balears digital tendran major disposició cap a aquesta activitat quan ho llegieixin en castellà?
Tant costa poder fer les coses en català?