Passades les eleccions hi ha un aspecte que ens ha cridat l'atenció. Mentre es generalitza l'enviament massiu de cartes als electors demanant el vot i oferint-lis les paperetes ja preparades, també han hagut veus crítiques, especialment a les xarxes socials, de la despesa i el malbaratament de paper que suposa aquesta pràctica. A més s'afegeix el repartiment de programes, tríptics i més paperetes, que fan les agrupacions local porta a porta.Moltes cartes i paperetes són llançades a poal dels fems ( o al reciclatge de paper) sense obrir... Les imatges que acompanyen aquesta nota estan fetes a la carretera de sa Mesquida, prop de les bústies del pou de ses Matetes. Són d'un partit concret però les crítiques han de ser compartides, ja que es tracta d'una practica generalitzada i més o manco tots pequen de mateix defecte.Convindria prendre mesures o acords per reduir la quantitat de residus que generen les eleccions.