N'estam ben segurs què, malgrat ser molt antiga aquesta imatge, encara pasturen, entre nosaltres, moltes persones que coneguèren aquestes senyoretes gabellines. Dintre els calaïxos quasi oblidats d'una institució del nostre poble han apararegut aquestes 11 noies. Per una banda, si la fotografía l'ha extraviada qualcú no tenim cap inconvenient en retornar-la -- prèvia demostració de propietat -- i per altra banda precisam conèïxer la identitat, al manco, de la major part d'aquestes dones.
Com que a l'anterior entrega referida a una parella ningú no ha sabut donar raó, arxivam aquélla per una millor ocasió, i ens centrarem en la d'avui, a veure com va la cosa..   Gràcies pels mals de cap!

​MEYME
 
Aquests podrien ser els noms segons informacions de Joan Ladaria i Pere Orpí.
Dretes d'esquerra a dreta: 1a Catalina de Son Gargori, padrina de Maria Brotard,  2a desconeguda, 3a Antònia Cursach de Ca S'Apotecari, 4a desconeguda, 5a Maria Servera, dona de Joan es Tamboré, 6a Maria Vaquer, mare de Joan Rai  7a Antònia de Son Bessó o de Ca'n Cardaix
Assegudes:  1a Mercedes Climentona, 2a i 3a desconegudes i 4a Antònia Cataïola.

Agraïm a Pere Orpí i Joan Ladària les aportacions per trobar l'identitat de les  protagonistes d'aquesta fotografia antiga.