Fa un mes, aproximadament, que ens felicitàvem perquè, a la fi, s'havien emprès els treballs d'arranjament d'es Racó de ses Graneres, concretament de l'empostissat del cornaló davant la plaça Castellet. Vana il·lusió. Ha passat un mes, com deim, i tot continua igual de malament. Es veu que el problema deu ser greu i que, amb tants de turistes per aquí, ara no hi poden posar mà. Mentrestant, però, el que feim és donar una imatge pèssima d'un dels llocs més transitats del poble. Ja ho diran.