Aquests dos dies hem tengut el cel ennigulat amb brusques intermitents. La temperatura ha baixat (tothom ho agraeix) i ja no fa aquella calorada que no te deixa respirar. A ca nostra en déiem una "calor somerina".

El turistes han fuit de la platja i són per tot arreu. Les carreteres són plenes de cotxes. 

Un temps en deiem "brusques d'estiu" i per extensió a qualsevol activitat o iniciativa esporàdica. Faltar a algú una brusca, faltar-li brusques, vol dir faltar-li enteniment, no tenir el seny complert. Es diu per al·lusió als sembrats, els quals a vegades estan a punt de granar i no els falta més que una mica de pluja (una brusca).

Hi ha un refrany que diu: «Un tassó de vi i una brusca prima, enganen un homo». Vol dir que hi ha coses aparentment insignificants que produeixen efectes més importants que no es feien comptes. DCVB

Per cert, no passeu pena, tornarà a fer calor!