Els suports de les papereres de Cala Rajada han estat  "decorades" per artístes de carrer.

Les "puntades" o graffitis generen opinions contradictòries. Alguns el consideren "art" i d'altres embrutar parets... 

A les zones urbanes, especialment a àrees marginals, se desenvolupa aquesta activitat de cada vegada més estesa entre els joves amb fort contingut social i reivindicatiu.

La imatge mostra una creació feta amb "plantilla",  que es repeteix, reproduïda al carrer l'Agulla de Cala Rajada