Una lectora recorda la perillositat de les barreres de Cala Mesquida


Una amable lectora ens ha remés tres imatges de les barreres de Cala Mesquida. Concretament del passeig que surt del complexe turístic cap Aubarca, per la costa. El motiu és la perillositat que presenten, ja que en alguns punts s'han romput i precisen ser adobades o restituïdes. Així, les barreres protectores, podran tornar a  complir amb la finalitat amb que varen ser instal·lades.

Vagi per dit!