Cada vegada que hi ha una llevantada, més o manco forta, la passarel·la de n'Aguait acaba rompuda. La tempesta Glòria no va ser cap excepció i el darrer tram acabà destrossat i escampat per la platja, una vegada més. Com les altres vegades ha estat adobada pel propi Ajuntament, per cert amb molta rapidesa, amb la diferència que fins ara ho pagàvem íntegrament i en aquest cas s'inclourà en la relació de destrosses del temporal, que podrà ser subvencionada al 50%.Ens han comentat que aquesta passarel·la serà desmuntable, així al final de temporada es podrà llevar per evitar que els temporals l'espenyin. I es tornarà a muntar quan comenci la temporada turística i el bon temps.