Després de diversos anys sense activitat


El dia 6 de novembre s'ha constituït l'AMIPA de l'escoleta Es Ferreret de Capdepera.
Després de diversos anys sense activitat, s'ha aconseguit un grup de mares i pares que volen tirar endavant la formació de la mateixa.
Sabem que no serà fàcil però creiem que és necessari fer aquest pas, per això hem fixat uns objectius a curt termini.
a-Millorar les infraestructures de l'escoleta.
b-Vetllar per les condicions laborals de aducadoras i treballadores.
c-Recollir les idees i opinions de totes les famílies.
d- Ser el transmissor de les demandes i preocupacions de les mares i pares davant les autoritats de l'consistori de Capdepera.
e-Organitzar esdeveniments i 'activitats de interès pares les famílies dels nostres nens.

El dia 22 de desembre participarem, a la fira d'entitats social de Capdepera, comptant amb un estand.
Aprofitam aquest mitjà per informar i conscienciar de l'important que és el participar i involucrar-nos en el creixement de nostres fills i totes en les diferents etapes escolars.

L'AMIPA queda constituïda i l'equip directiu estarà format per les següents mares i pares.
President: Jorge Sans
Viseprecidenta: Maria Francisca Casellas Amer.
Secretària: Jaume Morell Illa.
Tresoreria: Lourdes Brull Moral.
Vocal: Ana Maria Valderrama López.


Aquest divendres, dia 13, tenen reunió amb el regidor d'educació Agustí Nebot.