Els serveis de prevenció, salvament, socorrisme i accessibilitat de les platges de Capdepera s'ha adjudicat a l'empresa Marsave


 

L’Ajuntament de Capdepera ha adjudicat els serveis de prevenció, salvament, socorrisme i accessibilitat de les platges de Capdepera a l’empresa Marsave Mallorca S.L. per un pressupost de 189.517,39€ anuals, IVA exclòs, amb licitació a la baixa per un termini d’un any, sense possibilitat de pròrroga.

L’objecte del contracte és regular la prestació dels serveis als usuaris de les platges de Capdepera, tant a la zona immediatament limítrofa a l’arena com a l’aigua, dins del que es considera zona de bany. L’àmbit d’aplicació són les cinc platges del municipi: cala Mesquida (risc alt); cala Agulla (risc alt); Son Moll (risc mitjà); Font de sa Cala (risc baix) i Canyamel (risc mitjà) i es prestarà el servei contractat fins al 31 d’octubre.

Un dels punts més importants del plec de condicions és el balisament de la banda litoral de les platges per millorar-ne la seguretat i perquè permetrà ordenar i fer compatibles els diferents usos lúdics de les platges amb la zona reservada als banyistes. A les platges de cala Mesquida i cala Agulla les balises han de ser ecològiques, tipus “ manta ray”, per evitar la possible afecció de les praderies de posidònia i alhora assegurar una major resistència enfront els temporals. L’empresa guanyadora ha presentat la proposta de realitzar el balisament ecològic a les cinc platges.

El consistori ha tret aquest nou plec per la modificació de la llei que demana dos socorristes més: un a cala Agulla i un a cala Mesquida.