" ...el nostre programa municipal busca ser un exemple de sostenibilitat mediambiental i econòmica. Treballarem per protegir el medi ambient, millorar les infraestructures, promoure l'economia local i col·laborar amb tots els actors involucrats. Junts, construirem un municipi sostenible i pròsper"


  

 

Bones amics i amigues seguim amb les entrevists als candidats dels distints partits polítics (a la batlia de Capdepera) que es presenten a les eleccions de  dia 28 de maig a Capdepera. En el marc d’aquesta col·laboració que feim entre Cap Vermell i el postcad Òrbites. Avui entrevistem a Mireia Ferrer, el candidat del Partit Popular de Capdepera.

- El primer que et demanem Mireia, és que ens facis una breu presentació per conèixer-te millor. Qui ets? D’on vens? A què ets dediques? ...

- Som na Mireia Ferrer, tinc 27 anys, som advocada i coordinadora de recursos humans. Tot i la meva joventut som una persona amb una gran ambició i determinació a la meva vida. Des de ben petita, he estat involucrada en l'àmbit polític, a peu de carrer. La meva passió per la política i el meu desig d'aconseguir un canvi al municipi m'han conduït a dia d'avui a presentar-me a les eleccions.

- Què us ha motivat a presentar la vostra candidatura a  l’ajuntament de Capdepera?

- La raó principal que ens ha motivat a presentar la nostra candidatura i a mi em va impulsar a liderar aquest desafiament és la ferma convicció que necessitem un canvi significatiu per avançar i prosperar com a municipi.

Durant anys, hem estat testimonis d'una sèrie de desafiaments que han afectat la qualitat de vida dels nostres ciutadans. La manca d'oportunitats, la infraestructura deteriorada i la manca de serveis bàsics han deixat el nostre poble endarrerit en comparació amb altres localitats veïnes.

Una de les principals fonts d'inspiració que m'han portat a assumir aquest lideratge és la motivació incansable de la nostra joventut. He tingut el privilegi d'interactuar amb joves talentosos i apassionats, i he presenciat el seu desig de marcar la diferència en el nostre poble. El seu entusiasme, energia i perspectives fresques són fonamentals per aconseguir el canvi . Són ells els qui han despertat en mi una flama ardent d'esperança i determinació.

La veu de la joventut ha de ser escoltada i valorada. Hem d'oferir-los un entorn propici perquè puguin desenvolupar tot el seu potencial.- Quines serien, per na Mireia Ferrer, les principals mancances del poble?

- Durant anys, la manca de manteniment i les deficiències en la infraestructura viària han deixat els nostres carrers en un estat deplorable.

Les vies presenten nombrosos clots, esquerdes i desnivells que dificulten la circulació tant de vianants com vehicular. Això no només suposa un perill per a la seguretat dels vianants, sinó que també afecta negativament la imatge i la qualitat de vida de la nostra comunitat.

A més, l'estat dels carrers també influeix en altres aspectes, com l'accés als serveis bàsics. Els problemes de drenatge i l'erosió de les xarxes d'aigua potable i clavegueram han causat inundacions i avaries recurrents, generant molèsties i afectant la qualitat de vida dels veïns.

I no només l'estat dels carrers, sinó que també ens preocupa molt el mal estat en què es troben els nostres parcs i places. És evident que aquestes àrees, que haurien de ser llocs de trobada, esbarjo i recreació per a tots, estan patint un abandonament que no podem permetre.

Per altra banda una mancança que afecta cada dia al municipi és la falta d'aparcament.- Quins aspectes destacaria del  programa de municipal del Partit Popular?

- El nostre programa municipal es destaca per la nostra ferma convicció de convertir-nos en un municipi exemplar en termes de sostenibilitat mediambiental i econòmica.

En primer lloc, ens centrarem en la protecció i conservació del medi ambient. Implementarem polítiques i mesures concretes per reduir la nostra empremta de carboni, promoure l'ús d'energies renovables i fomentar la gestió responsable dels residus. Això inclourà la creació de carrils bici, la conversió en zona de vianants de carrers, entre altres accions. També reconeixem la importància de millorar les infraestructures, millora de l'estat dels carrers i carreteres.

A més, impulsarem una economia local, reconeixent els desafiaments que enfronten els emprenedors i els petits negocis. Una de les nostres principals mesures serà la implementació de bonificacions i ajudes específiques per als negocis locals.
Per aconseguir aquests objectius, treballarem en estreta col·laboració amb tots els actors clau, incloent-hi els ciutadans, les empreses locals i les diferents associacions del municipi. Volem fomentar la participació ciutadana i establir un diàleg constant amb tots els sectors del municipi.

En resum, el nostre programa municipal busca ser un exemple de sostenibilitat mediambiental i econòmica. Treballarem per protegir el medi ambient, millorar les infraestructures, promoure l'economia local i col·laborar amb tots els actors involucrats. Junts, construirem un municipi sostenible i pròsper.

El nostre programa municipal es destaca per la nostra ferma convicció de convertir-nos en un municipi exemplar en termes de sostenibilitat mediambiental i econòmica.- Si na Mireia Ferrer arriba a la batlia, quines serien les vostres inversions prioritàries?

-  Com he exposat abans, és molt important invertir en la millora de l'estat del poble, l'estat en què es troben els carrers i en la seva neteja. El municipi està molt deixat i mostra d'això són els vídeos que he manat compartint a les nostres xarxes. És primordial invertir en la millora de la neteja viària i en general de tot el municipi: nucli urbà, camins rurals i polígon. Incloent també la millora del manteniment de totes les instal·lacions municipals, places i parcs infantils.

És necessari dur a terme un pla integral de rehabilitació i manteniment dels carrers, que inclogui la reparació dels danys existents, l'anivellació del paviment i la millora de la senyalització viària.

I per altra banda és rellevant mantenir en bon estat i millorar les zones verdes del municipi.

Conscients de la problemàtica de la falta d'aparcament al nostre municipi, ens comprometem a crear nous aparcaments en àrees estratègiques de la localitat.

A primera vista, podria semblar que la creació d'aparcaments no està directament relacionada amb la sostenibilitat mediambiental. No obstant això, volem destacar que aquesta mesura està intrínsecament lligada al nostre enfocament en la protecció del medi ambient.

La creació d'aparcaments en les zones perifèriques del nucli principal del poble ens permetrà dur a terme un pla de peatonalitzacio dels carrers principals.

-  Si per a governar necessiteu pactar amb un altre partit, quines són les vostres preferències?

- Sortim a guanyar les eleccions. El nostre objectiu principal és obtenir la confiança i el suport dels ciutadans, per representar els seus interessos i treballar pel progrés i el benestar del nostre municipi. Pel moment no hem parlat de pactes, però si que estem oberts a construir aliances que impulsin el progrés, sempre en benefici del municipi al qual ens devem.

- Quines expectatives té el vostre partit en aquestes eleccions? Us atreviu a fer una distribució dels regidors per cada partit?

- Crec que no hem de fer distribució de regidors, perquè es mal de fer crear expectatives, però com ja he dit sortim a guanyar les eleccions i esperem que així sigui.

-Gràcies