"Nosaltres tenim clar que podem parlar amb tots els partits. Amb tots els que pensin per Capdepera i vulguin dur Capdepera endavant, ens podem seure i xerrar".
   

Seguim amb les entrevistes amb els candidats i candidates a la batlia de Capdepera. Ara toca el torn de presentar al candidat d’El Pi, en Tomeu Moll

Bones amics i amigues seguim amb les entrevists als candidats dels distints partits polítics (a la batlia de Capdepera) que es presenten a les eleccions de  dia 28 de maig a Capdepera. En el marc d’aquesta col·laboració que feim entre Cap Vermell i el postcad Òrbites. Avui ens toca entrevistar a Tomeu Moll, el candidat d’El Pi.


- El primer que et demanem Tomeu, és que ens facis una breu presentació per conèixer-te millor. Qui ets? D’on vens? A què ets dediques? ...

- Bon dia i moltes gràcies, primer de tot. Jo som en Tomeu Moll Roig, tinc 36 anys, som casat i tinc tres fills, dos filles i un fill. Som comercial de vendes i estic interessat en llançar un negoci familiar. Tinc  quatre anys d’experiència en política, tot i que considero que l’experiència no és el més important de la política municipal. De fet, crec que som l’únic candidat que no l’importa si entro jo o el que ve darrere, o si entra qualsevol de la llista. Estic convençut cent per cent que som l’únic que penso així.

- Tomeu, què és el que t’ha motivat a presentar-te una vegada més, ara amb el Pi, en aquestes eleccions municipals com a màxim candidat?

- Jo des de que vaig entrar fa quatre anys tinc una idea de política. Crec que és la política necessària per un municipi i ara que he aconseguit ajuntar una sèrie de persones amb idees similars, creiem que és l’hora de partir de veres, de fer feina. Creiem que som necessaris ja que no som polítics, som gent de poble, que mira pel poble, fora interessos, dins el nostre municipi, fora grans organitzacions al darrere, empreses... gent normal. Som gent normal de carrer. Joves amb idees fresques, necessàries i que sempre tindran temps pel ciutadà. Crec que és el principal. No aspirem a ser grans polítics, amb aspiracions fora del nostre municipi, etc.. nosaltres creiem que el poble és qui ens ha de manar feines i nosaltres com a polítics o com a representants seus, en aquest cas som els qui ens hem d’arremangar i fer el que ens demani ell i no  a s’enervés. No som nosaltres els qui l’hem de dir al poble el que necessita. Ells que demanin i nosaltres hem de fer tot el possible per dur-lo endavant.

Sempre dic que en política municipal ha d’haver menys polítics i més persones. I nosaltres som persones de carrer. Nosaltres estimem Capdepera, feim el que fa falta millorar. I és el que volem fer, simplement. Menys polítics i més persones, persones com tu, com el hastag que duim. No hi ha res més important, crec.

- I quines serien, en opinió d’El Pi, les principals mancances que té aquest municipi?

- Be, per jo les principals mancances en el municipi (i xerr de manera personal i com a grup) són la falta d’inversió en manteniment, crec haurien d’augmentar la a partida. Crec que és necessari, crec que tots ho veiem. La falta d’aparcaments, avant de res, crec que és una cosa que s’ha de dur endavant. Donar una solució definitiva a el que és l’Ajuntament, la gent està cansada de veure aquest edifici emblemàtic que cau i no veu que es faci res.  I damunt de tot la manca d’exigència del que ens pertoca. Per això us dic que nosaltres som gent d’aquí, i que s’ha de demanar el que ens pertoca i si nosaltres arrepleguem una barbaritat de l’ecotaxa què mínim que el cinquanta per cent ens ho puguem quedar nosaltres. Crec que és una cosa bàsica, perquè crec que per millorar el teu municipi principalment el que et fa falta és doblers i inversions. És una idea que du El Pi a nivell autonòmic, però que crec que és aplicacable, nosaltres l’exigirem als de Palma, en aquest cas al govern autonòmic. Nosaltres exigirem el que ens pertoca i no ens cansarem perquè crec que és una de les mancances principals.

- I si en Tomeu Moll hagués de destacar alguna de les propostes que du en el seu programa electoral, quines destacaria?

- Bé, destacar destacaria moltes coses. Primer de tot que som l’únic partit, ho podem dir, el únic partit de Capdepera amb autogestió i totalment democràtic. Nosaltres si que és veritat, comptem tots per igual i pots xerrar amb el que ve de segon o el que ve de tercer, és igual jo no me pos per davant ningú i ningú se posa per davant jo. Tots som iguals, val?

I pel que fa a les propostes que duim, per exemple volem crear un fons de garantia per ajudar amb el lloguer a la gent, és un problema que ens ha arribat moltíssim i per poc o molt que puguem fer  hem de donar una mà. El llogater s’assegurarà cobrar i el que lloga mirarà s’assegurar-se de no pagar uns preus abusius. Per que puguem és de les coses en què hem d’invertir temps. Una altra cosa, per exemple, crear una bossa de treball i un portal de suggeriments, però que sigui efectiu. Són de les coses que crec que fan falta en Capdepera. Hi ha molta gent que per xarxes socials cerca qualcú, idò facilitarem un portal i la gent se podrà anar informant dels treballs que hi ha, de la gent que demanda feina, etc...

Incrementar les partides de manteniment és una de les coses, com he dit abans, principals. A  part de l’ajuntament nou. Crec que aquesta pregunta va lligada a l’anterior, són coses que trobem que són molt necessàries.

També volem fer un informe mensual d’actualitat, a xarxes socials i altres mitjans, que la gent estigui assabentada del que passa en el municipi, en què gastem els seus doblers... principalment això, que la gent vegi el dia a dia, que s’informi, fer com un noticiari setmanal o mensual amb un resum i no amb un plenari, perquè un plenari el noranta-nou per cent de la població no l’escolta. En canvi fent una cosa adaptada a l’actualitat crec que pot ésser  una marera de poder arribar al ciutadà i que conegui el funcionament... si estem pendent d’un paper per dur endavant una obra, etc... Actualitat que la gent estigui assabentada de tot.

Altra proposta és l’aparcament i gràcies a això el que nosaltres volem fer és peatonalitzar molts de nuclis. És a dir si podem peatonalitzarem carrer Elionor Servera de Cala Rajada, és una cosa bastant interessant. HI ha molts de pobles que tenen una zona per vianants i creiem que això s’hauria de dur endavant.

Una altra cosa també, un control de plagues. No pot ésser que avui en dia hi hagi tant de veïnats que es queixin, perquè ens han arribat un caramull de queixes de cucaratxes, etcètera... Crec que falta un control de plagues.

- Si en Tomeu Moll fos elegit batle de Capdepera quines serien les primeres inversions o inversions prioritàries que duria a terme?

- Les nostres primeres inversions, per poc que puguem seria l’Ajuntament antic com a edifici emblemàtic. Faria un ajuntament nou amb un aparcament al davall, un aparcament per a residents. No és que no se pugui fer, en política el noranta-nou per cent del que la gent demana se pot fer, una altra cosa és que dugui més o manco feina, s’hagi d’esperar una mica més o una mica menys... però quasi tot es pot fer.

Crearia aparcaments, és una necessitat i és una inversió necessària pel municipi. Com he dit abans peatonitzar els centres urbans.

I altra de les coses que duem molt interessant i que la gent ens demana molt, i no he comentat fins ara, és la millora i l’augment de parcs infantils. Tenim  motles zones de parcs infantils però creiem que li falta treure-li rendiment. L’augmentaríem, posaríem banys públics (e´s cert que si vas amb un infant no et dona temps a anar a un bar o segons on)... a altres municipis tenen i no sé perquè no se pot fer aquí.

Una altra cosa que ens demanen són més pistes de lloc, a Cala Rajada. Mirar de treure’l un rendiment  a Sa Gravera,  on hi ha molt de lloc i està desaprofitat.

El tema de l policia local, també crec que les instal·lacions... sota el nostre punt de vista el lloc ideal és en que ara és l’avinguda Joan Carles I, davant del Lild.  Es tracta d’un local propietat de l’Ajuntament, que se pot urbanitzar i és el lloc ideal per aquestes dependències.

- I si per governar El Pi, necessitat pactar amb altres partits quines serien les seves prioritats ?

- Bé, nosaltres som de centre, de centre moderat. Nosaltres fugim dels extrems. Estam pensats per governar tot sols. Sent realistes l’únic inconvenient que tenim és que som un partit molt modest, som el que tenim menys doblers i com podeu veure som els que podem fer menys propaganda perquè no tenim més... no hi ha.

Nosaltres tenim clar que podem parlar amb tots els partits. Amb tots els que pensin per Capdepera i vulguin dur Capdepera endavant, ens podem seure i xerrar. Quan un governa, governa per tothom, per que t’han votat i pels qui no t’ha votat. I si a tu t’ha votat gent com a partit has d’escoltar el que necessiten i no ens hem d’enganar en el consistori hauríem de consensuar més les coses, no informar una vegada que s’han fet les coses. Jo crec que tots els partits que hem estat triats pel poble, amb més o manco representació, si han tret un regidor que menys que  et donin aquesta oportunitat per poder fer qualque cosa o al manco escoltar-te.

Nosaltres creiem que si és un bé per Capdepera, hem de decantar les nostres simpaties o qüestions personals que puguin tenir amb qualcú i dedicar tot l’esforç que tinguem en fer política d’aquí, política de quilòmetre zero. Tot el qui vulgui venir al nostre terreny, a fer política de quilòmetre zero, per la gent d’aquí i mirant pel que ens toca i no mirant pels altres, podrem xerrar. Qui se vulgui sumar a aquests requisits serà benvingut, per la nostra part no hi haurà cap problema. No hi haurà cap problema, però també és un requisit imprescindible: nosaltres no recolzaríem a ningú que no pensi així. Nosaltres no podem recolzar ningú que no cregui que el primer de tot és Capdepera. Hem de fugir d’aquesta  necessitat de Palma que tenim i de quedar bé, nosaltres hem de mirar el primer de tot per Capdepera i el que ens toca. Ha de ser gent que miri per aquí i que siguin polítics, si es volen dir així, que toquin amb els peus en terra, que se passegin pel poble, que vegin les necessitats... amb els qui han de quedar bé és amb els qui els han votat i això és el principal.

En definitiva és el que he dit fins ara, realment el nostre hastag ho diu molt clar “persones com tu”. Nosaltres no deixem de ser un ciutadà més, simplement és que representem al poble. Per tant, es que no me cansaré de dir-ho, menys polítics i més persones. Més persones com tu.

- Finalment, i per acabar, li demanem a en Tomeu Moll quines són expectatives que té El Pi en aquestes eleccions i si s’atreveix a fer una possible porra de resultats.

- Bé, nosaltres som gent humil que vol demostrar el que pot fer pel municipi, demostrar que hi ha polítics que són persones com ells, que si parles amb ells tens una resposta ràpida ... Penseu que nosaltres no tenim grans partits polítics al darrere, no tenim una gran quantitat de doblers que ens pugui donar o deixar el partit per a fer propaganda i vendre fum i sortir a revistes locals, no ho podem fer. Nosaltres feim el dia a dia en el carrer. Hem de fugir un poc del que facin els altres. Per nosaltres, tot el que sigui sumar representació en el consistori és positiu. Assumint tot això, nosaltres el que volem fer és governar o ser la clau imprescindible per un govern, més que res per poder exigir el que ens ha fet arribar la gent. Nosaltres volem demostrar a la gent que tot el que ens han dit ho podem fer, ho podem fer possible per ells.

No sé si m’heu escoltat dir-ho qualque vegada, però ho sol dir sempre, la gent de vegades confon la possibilitat amb la probabilitat. Posibilitat, possibilitat tenim de xerrar amb tothom i asseure’ns a debatre, com he dit, i estem oberts. Ara probabilitat només hi ha amb els qui mirin pel poble, pel que posin Capdepera davant, una política de quilòmetre zero i que siguin persones com tu. Es que hauran de passar pel tubo tanmateix. Si nosaltres som la clau. Per què? Perquè posem Capdepera davant de tot, no hi ha altra cosa.

En quan si me puc banyar o no me puc banyar per a fer una previsió, jo us puc dir a nivell personal el que crec, però seria pegar una pedrada amb els ulls clucs. És una impressió del que jo i nosaltres hem pogut sentit. Jo diria que el PSIB-PSOE baixarà, però una mica; el Partit popular se mantindrà igual o farà una petita pujadeta; El Pi està clar que pujarà; Més per Capdepera crec que se mantindrà aproximadament igual; i Unides-Podem crec que també.

Volem pensar que nosaltres tindrem la clau, perquè  crec que podem pegar una pujada. AL manco així ho volem. Més que res per poder fer coses per la gent, no per entrar nosaltres, ni molt manco. Volem això, que el que se’ns demana durant la campanya se compleixi  en els propers quatre anys, ni més ni pus.

Moltes gràcies per tot i una forta aferrada a tots vosaltres i tots els oients que ens puguin escoltar.

I fins aquí l’entrevista a Tomeu Moll. Li donem les gràcies per haver volgut participar en aquesta sèrie de preguntes que fem des de Cap Vermell i Òrbites. I molta sort a les eleccions.