" Me present perquè tinc la confiança i el recolzament d’un grup fantàstic de persones que fan Més per Capdepera. Un grup de persones implicades i compromeses amb aquest projecte i amb aquest poble".

  
   

Comencem l’entrevista amb la candidata de Més per Capdepera a les eleccions municipals del 28 de maig, na Núria García.

- Núria García comencem demanant que et presentis, qui és na Núria, les seves circumstàncies personals, a què se dedica, etcètera?

- Som na Núria García i Caballeria i tinc 45 anys. Fa més de 20 anys que em dedico al món de l’Hostaleria i actualment som cap de recepció a un hotel de Cala Rajada. M’agrada molt fer i gaudir del teatre, m’agrada molt viatjar i m’agrada molt gaudir de les meves amistats.

- Què ha motivat a na Núria García tornar a presentar la seva candidatura?

- Me present perquè tinc la confiança i el recolzament d’un grup fantàstic de persones que fan Més per Capdepera. Un grup de persones implicades i compromeses amb aquest projecte i amb aquest poble. Penso que estam preparats per assumir el repte de governar i per fer que Capdepera sigui un lloc millor per viure, un municipi més net, un municipi més verd on els guanys del turisme es reparteixin de forma més igualitària, un municipi on tothom pugui fer o  començar la seva vida (ja que els joves ara mateix ho tenen molt difícil)...  Estic convençuda que podem liderar aquest projecte, que podem liderar aquest repte ...

- Quines serien per Més per Capdepera les principals mancances que té el municipi?

- El que està clar és que al municipi de Capdepera li fa falta molta de feina. Està deixat, està molt deixat el municipi, i s’han de fer moltes accions per recuperar-lo. Des de Més per Capdepera tenim unes prioritats com per exemple el Pla turístic, hem de crear un pla turístic per saber cap a on volem anar, per acabar amb el turisme de gatera, per acabar de vendre’ns com si aquí tot estigués permès i volem recuperar un turisme de qualitat. Després ve el famós pla d’infraestructures que se’ns va vendre fa quatre anys i que encara no hem vist. Hem de fer feina per tenir un pla de manteniment de totes les infraestructures municipals i tenir unes partides fixes tant per Font de Sa Cala, Canyamel i sa Mesquida per poder fer feina a totes les bandes del municipi i  que el manteniment sigui global per tots els racons. Hem de millorar la neteja viària, hem de millorar la recollida de fems... no sé n’hi ha tantíssimes coses! Hem de recuperar arbrat, hem de recuperar espais verds, perquè darrerament el que s’ha fet és tallar arbres i no reposar-los. Necessitem recuperar aquests espais verds.

- Quins aspectes destacaria del programa municipal de Més per Capdepera?

-  Un dels punts bàsics del nostre programa és el pla d’infraestructures que va, evidentment, lligat de reforçar la brigada municipal. Si tenim una brigada municipal forta podem fer moltes coses i no s’han de treure a concurs o licitació, si ho fa la nostra brigada és molt més ràpid, més econòmic i molt més eficaç. Això no dona lloc a dubte.

S’ha de fer feina des del moment zero amb les Normes Subsidiàries i després podrem projectar aparcaments i  se podrà solucionar un dels problemes que preocupa més a la població, que és la manca d’aparcaments

S’ha de fer molta feina també en fer complir els acords en plecs municipals. S’ha de fer un seguiment i s’ha de controlar que els plecs que estan en marxa es compleixin, que es compleixin les bases perquè són doblers que surten de les nostres butxaques.

- En cas d’arribar a la batlia quines serien les seves inversions prioritàries?

- SI arriben a la batlia una de les primeres coses que farien és revitalitzar Capdepera poble, i això passa per reformar la plaça des Sitjar, no només l’edifici de l’antic ajuntament sinó tot el conjunt per donar un impuls i que Capdepera poble cobri vida.

Hem de seguir amb recuperar Cala Rajada amb un embelliment total del que és el nucli urbà de Cala Rajada. Hem de pensar que en les segones, terceres o quartes línies estan totalment abandonades. Fa molt de temps que no fan inversions en aquests carrers o n també viu gent.

S’ha de fer una neteja de cara de tot el municipi. Sense oblidar aquestes partides fixes que venim reclamant pels manteniment constant del nuclis de sa Font de Sa Cala, Canyamel i Sa Mesquida que també necessiten que se’ls faci una inversió,  que no s’ha fet en molt de temps.

Evidentment totes aquestes inversions no poden anar deslligades de fet que el nostre municipi sigui més sostenible, fer inversions en plaques solars pels edificis municipals i apostar clarament per zones enjardinades, per semblar arbrat on s’han llevat arbres i no s’han   tornat a reposar i fer una clara aposta per a fer una Capdepera més amable per tots.

- En cas que, per governar, necessitéssiu fer pactes amb altres partits quines serien les prioritats de Més per Capdepera?

- El pacte natural per Més per Capdepera seria poder pactar amb un partit d’esquerres, però avui en dia no m’estranyaria quasi res i inclús veuria factible un pacte PP-PSOE, ja que no tenen idees tan allunyades.

Nosaltres s’ haguéssim de pactar evidentment, programàticament no hauríem d’estar molt allunyats, però n’hi ha punts que, si s’ha de negociar, són molt important per nosaltres.

- Per acabar, t’atreviries a fer una porra dels resultats electorals?

- La porra me la guardaré pel concurs de Cap Vermell. El que si és cert, bé el que jo respir és que la gent té ganes de canvi.

I aquí acaba l’entrevista amb Núria García, candidata de Més per Capdepera a les eleccions del proper 28 de maig. L’agraïm la seva col·laboració en aquest especial que fa el poscard Òrbites juntament amb Cap Vermell dedicat a les eleccions municipals .