Dijous, dia 21 de gener, de les 8 a les 18 hores, aproximadament, es poden produir retencions i restriccions de trànsit als voltants del túnel dels Vidriers (del PK 5,640 al PK 6,450 de la Ma-4040), a causa de les tasques de manteniment de les instal·lacions de l’esmentat túnel que es duran a terme.

Per tal motiu, el trànsit en sentit cap a Capdepera es desviarà pel coll dels Vidriers. I per al sentit cap a Son Servera, es continuarà fent per l'interior del túnel.


La Direcció Insular de Carreteres del Consell de Mallorca agraeix la col·laboració de tots els usuaris i recomana als conductors que prenguin totes les precaucions necessàries, malgrat les senyalitzacions corresponents.


Si voleu més informació d’aquesta obra i d’altres, podeu consultar el MAPA D’INCIDÈNCIES que trobareu a la pàgina web del Consell de Mallorca www.conselldemallorca.net/transit