ES GRUP denuncia la poca sensibilitat que s’ha tingut amb el museu de la llata del castell en la confecció de les audioguies presentades la setmana pasada.


Per que hem pogut veure, a l’agenda escrita en castellà, s’ha tradüit “museo de la lata” (que si ho tradüim al català deu ser com “museu de la llauna”) i al entrar, podem trobar una fotografia de dues persones fent paners de mimbre, manufactura no pròpia de Capdepera. Queda clar que no s’ha repasat el treball abans de fer-ne la innaguració oficial per part del govern municipal (encapçalat pel Sr. Gallego). Evidentment demanarem se subsanin aquestes errades amb càracter d’urgència. Image