CONVOCATÒRIA 
DATA: DILLUNS, dia 18/GENER/ 2010.

HORA: 19:00h

LLOC: Saló d’Actes de la
Casa Consistorial.
ORDRE DEL DIA

 

I.- APROVACIÓ ACTA SESSIO ANTERIOR(23/12/09).

 
II.- ADEQUACIÓ I REHABILITACIÓ D’EDIFICI D’ÚS ESPORTIU “S’ALZINAR”
III.- ADEQUACIÓ I MILLORA DE LES INSTAL.LACIONS ESPORTIVES “S’ALZINAR”.
IV.- ADEQUACIÓ I MILLORA D’EDIFICI D’ÚS ESPORTIU “ES FIGUERAL”.
V.- ADEQUACIÓ I MILLORA DE LES INSTAL.LACIONS DEL CENTRE ESPORTIU “ES FIGUERAL”.
VI.- XARXA ELÈCTRICA ZONA ESCOLETA CAPDEPERA.
VII.- MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ENLLUMENAT PÚBLIC.
VIII.- CENTRE DE MESURES PER A L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA AL CENTRE ESPORTIU ES FIGUERAL.