.


Alumnes antics que han aprovat al juny
Del 7 al 12 de juliol

Alumnes nous admesos a la preinscripció
Del 13 al 19 de juliol

Alumnes nous sense preinscripció
Del 20 al 24 de juliol

https://eoimanacor.com/matricula/2023-24/juliol/

ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES DE MANACOR