LLUITA CONTRA LA PROCESSIONÀRIA

- Col·locació de caixes trampes amb feromona
Per tal de lluitar contra la processionària del pi l'Ajuntament de Capdepera posa a disposició de forma gratuïta a tots els interessats, caixes trampa amb feromona, fins a exhaurir les existències. Si estau interessats, podeu passar a recollir-la per l'edifici Cap Vermell.-  Sistema de funcionament:
a) La feromona és un producte químic no tòxic, que l'efecte és el mateix que causa el perfum de la papallona femella de la processionària en època de reproducció i la seva duració a Balears inclou els mesos de juliol i agost.
b) Els mascles detecten el perfum esmentat i se senten atrets recorrent llargues distàncies.
c) La papallona mascle s'introdueix pels orificis de la capsa i cauen dins la bossa en la qual moriran.
d) La posta de cada femella pot arribar a 300 ous. Els mascles poden copular amb diverses femelles, i cada papallona capturada evita la posta de quasi 1000 ous.