"... el Partit Popular es va proposar l’amortització de tres places d’auxiliar de turisme i la creació de tres places d’auxiliar administratiu general".

El Partit Popular de Capdepera lamenta haver hagut de comunicar ahir el cessament d’una treballadora, després de no haver-se aprovat al darrer plenari ordinari l’Expedient 5042/2023, en el que per part del Partit Popular es va proposar l’amortització de tres places d’auxiliar de turisme i la creació de tres places d’auxiliar administratiu general.
 
El Partit Popular votà a favor d’aquesta proposta, que considerava necessària per adaptar la plantilla municipal a les necessitats actuals, conseqüència del PSIB-PSOE i El Pi, antic equip de govern, que convocaren més places d’auxiliar administratiu de les que hi havia als pressupostos 2023. A la plantilla de personal apareixien 16 places quan realment tan sols havia 10, com afirmà l’anterior batle. Tot i així, els grups de PSOE Capdepera, i El PI votaren en contra, bloquejant la iniciativa i provocant la pèrdua d’un lloc de feina i el no nomenament d’un altre. 

El Partit Popular denúncia la irresponsabilitat i la falta de sensibilitat d’aquests partits, que han anteposat els seus interessos polítics al benestar dels treballadors i els ciutadans.

Partit Popular de Capdepera
Dissabte 15 de juliol de 2023