Clica l'imatge per veure vídeo explicatiu


CONVOCATÒRIA OBERTA: AJUDES SECTOR RESTAURACIÓ.

Informació i tramitació de la convocatòria

 http://restauracio.ajutsmallorca.com/es/inicio/

Persones beneficiàries
- Persones físiques i jurídiques privades
- Agrupacions de persones físiques o jurídiques privades
- Comunitats de béns
- Qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que siguin titulars d'un negoci de restauració

Termini:
del 27/01/2021 fins al 28/02/2021

️Lloc:
Seu electrònica de la Fundació Mallorca Turisme https://fundaciomallorcaturisme.sedelectronica.es/info.0

QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ
1.500 € per centre de treball o establiment, amb un màxim de dos establiments per persona beneficiària.
Les presents ajudes són compatibles amb la percepció de qualsevol altra subvenció procedent de qualsevol entitat del sector públic o privat.

IMPORT I CRÈDIT PRESSUPOSTARI
5.000.000 € amb càrrec al pressupost de la Fundació Mallorca Turisme.
La convocatòria serà ampliable 1.000.000 € en cas que s'esgoti el crèdit previst inicialment.


Fundació Mallorca Turisme
Turisme i Esports. Consell de Mallorca