A tots els sectors econòmics i empresarial del municipi i per a tots els ciutadans del municipi."És un moment de prioritzar per l'Ajuntament, i el més important és la recuperació socioeconòmica; per això estam disposats a posar totes les eines a l'abast de la nostra institució per poder sortir-ne d'aquesta situació al més aviat possible"
, ha declarat el Batle, Rafel Fernández.


L'equip de govern de Capdepera posarà en marxa primer de tot un paquet d'ajudes fiscals directes a empreses i autònoms per valor d'1,3 milions d'euros. Aquesta mesura va encaminada a minvar els efectes de la crisi econòmica, derivada de la pandèmia, a tot el municipi.

Les següents mesures acordades per tal d'aconseguir que tots els sectors productius locals tenguin les màximes facilitats per dur endavant la seva feina i la represa de l'activitat de manera normal seran: la bonificació del 100% sobre la taxa d'ocupació de la via pública en taules i cadires. Aquesta mesura incideix a alguns negocis com a bars i restaurants. Això suposarà per l'Ajuntament, deixar d'ingressar uns 250.000 euros. També s'actuarà sobre la taxa de mercat. Com també l'anterior, es bonificarà al 100% durant tot l'any 2021. Es quantifica l'acció en més de 150.000 euros. "Són decisions que, de manera directa, lleven pressió a col·lectius que s'han vist molt afectats per les restriccions imposades per la pandèmia", ha comentat Fernández.

A més, l'equip de govern de l'Ajuntament aplicarà una bonificació del 100% de les taxes de serveis que afavoreixen la conciliació de la vida laboral i familiar durant el 2021 per un valor de 300.000 €. Aquests serveis que ajuden a la conciliació de la vida laboral i familiar són: centre de dia, escoleta municipal, servei d'assistència domiciliària, servei de teleassistència domiciliaria i de menjar a domicili. El batle ha explicat que "volem que el ciutadà quan reprengui el seu treball no hagi de fer una despesa econòmica per avançat per poder anar al seu lloc de feina. "Volem estar al costat de les famílies, sabem que la crisi està colpejant a tots i l'Ajuntament, com a institució local, ha d'estar devora les persones perquè es pugui conciliar la vida laboral i familiar", ha comentat Fernández.

L'equip de govern de l'ajuntament de Capdepera està estudiant posar en marxa unes ajudes per a totes les vivendes i establiments (oficines, naus, bars, tallers, comerços, hotels, etc.) del municipi. Aquestes ajudes es quantifiquen al voltant de 3,5 milions d'euros.