Associacions Empresarials representatives del teixit productiu del Llevant Mallorquí s'uneixen per a demanar a totes les administracions, amb perspectiva de març 2022, ajudes directes i concretes davant la poca i incerta activitat turística prevista per aquest any 2021El passat divendres, 22 de gener, s'han reunit Associacions Empresarials representatives de el teixit productiu de la zona del Llevant de Mallorca (Artà, Capdepera, Manacor, Sant Llorenç des Cardassar i Son Servera) per estructurar una plataforma de col·laboració i cooperació entre tots els sectors davant la perspectiva d'un altre any més amb una activitat molt per sota de l'esperada o gairebé nul·la.

Neix amb voluntat de continuïtat, col·laborant conjuntament i afrontar aquesta crisi llarga i lenta (mai imaginàrem tan llarga i tan lenta) al llarg de les tres fases que ja apuntava el Doctor Antoni Riera de la Fundació Impulsa en el seu informe d'abril de l'any 2020 RESISTÈNCIA . RECUPERACIÓ, REORIENTACIÓ

Aquesta crisi sanitària, que va arrencar el març de l'any 2020 provocant una crisi social i econòmica global, ens va situar en l'inici d'aquesta primera fase de RESISTÈNCIA per la qual hem anat transitant entre ERTES, PCR, protocols, restriccions de mobilitat, reducció d'aforaments, tancaments temporals tímides obertures, i tancaments totals, fins que al desembre la disponibilitat de les vacunes va començar a inflar un globus d'esperança per a aquest 2021 i donar per tancada l'etapa de resistència i començar encara que tímidament la de recuperació.

Però lamentablement res més lluny de la realitat, aquest globus es desinfla a la vista de la situació epidemiològica que tenim, tant nosaltres com els nostres països emissors, la potser comprensible però exasperant lentitud a la qual van tant el subministrament de les vacunes i el tant per cent de repartiment a la nostra illa, com la seva aplicació i a més les declaracions dels alts representants que apunta la recepció dels primers visitants a la fi de l'estiu.

Serà, per tant, objectiu prioritari d'aquesta plataforma la d'ajudar a les empreses a preparar-se per un altre any més en manera RESISTÈNCIA i lluitar amb tots els mitjans a l'abast, sense descartar cap, per assolir març de l'22 amb el major nombre d'empreses "vives" per poder enfrontar les altres dues etapes de recuperació i reorientació a mitjà i llarg termini. El primer i immediat pas serà convocar els RESPONSABLES dels cinc municipis, la propera setmana, a una reunió en la qual tractarem els punts:

1.- Exposar amb tota CLARETAT l'escenari a què les nostres empreses s'enfronten aquest 2021, tant pel comentat anteriorment, com per la situació que tindran, els nostres mercats emissors des del punt de vista sanitari i econòmic, el diferent tractament i importància que els nostres competidors han donat a el turisme, la delicada situació dels operadors turístics, el descens i retard a l'hora de reservar, la connectivitat aèria amb previsions del 50% d'activitat, els protocols, els test, o les possibles restriccions dels viatges no essencials i particularment a la nostra zona, doble insularitat (1 hora de l'aeroport) i la situació del nostre litoral encara pendent d'ajudes i reparació.

És cert que tot l'anterior ens manté submergits en un mar d'incertesa, però ens situa, sense cap tipus de dubtes, davant un escenari pel 2021 en el qual no hi haurà un NIVELL D'ACTIVITAT que pugui ser anomenat TEMPORADA

2.- És imprescindible AUGMENTAR, el ritme de recepció i velocitat de vacunació a la nostra illa i per descomptat a la nostra zona, per suavitzar en tot el possible l'escenari previst. Demanarem als responsables municipals que ens acompanyin en totes les accions de reivindicació que adoptem, començant amb manifestos conjunts al Parlament i al Govern, campanyes de sensibilització o mobilitzacions davant les administracions o organismes competents de forma rigorosa i persistent.

3.- Demanar la seva AJUDA per aconseguir que el major nombre d'empreses aconsegueixin o mantinguin la seva viabilitat fins a març 22

Per a això no hi ha un altre camí que ACTIVAR JA AJUDES DIRECTES I REDUCCIÓ DE COSTOS VIA FISCALITAT. A hores d'ara ni els ajornaments ni els crèdits del tipus que sigui són ni eina ni opció perquè aquí ja venim d'un 2019 amb l'efecte Thomas Cook i un 2020 d'activitat gairebé nul·la i aquestes opcions s'han esgotat.

Som conscients que les nostres demandes, afegides a les necessitats socials per la falta d'activitat, faran de el tot inviable els seus pressupostos actuals i provocaran un dèficit important en ells.

Igualment el nostre compromís serà d'acompanyar-los davant la resta d'administracions insulars, autonòmiques estatals o Parlament, perquè focalitzin els seus esforços i recursos econòmics, tant propis com europeus que permetin compensar aquest dèficit

Com a conclusió i davant la crítica situació de les nostres empresa qualsevol que sigui la mida i qualsevol que sigui l'activitat a l'igual que la seus treballadors, la certesa de l'exigu resultat de l'activitat el 2021 i la urgència de l'aplicació de les mesures pal·liatives que traslladarem als responsables municipals, EMPRESARIAL LLEVANT MALLORCA treballarà contundentment amb respecte i rigor, contemplant qualsevol acció a desenvolupar, des manifestos elevats a Parlaments (on es legisla) o Administracions supramunicipals, Campanyes de Sensibilització i Mobilitzacions amb l'objectiu que es materialitzin les nostres reivindicacions a el més aviat possible. En ambdues demandes esperem comptar amb el suport de tots els responsables municipals.


Llevant Mallorca, a 22 de Gener de 2020


Associació Empresarial Cala Millor - Sa Coma

Arta Empresarial

Associació Hotelera de Capdepera

Associació Hotelera de S'illot - Cala Moreia

Associació Hotelera de Cala Millor - Sa Coma

Associació Hotelera de Cales de Mallorca

PIMEN Manacor

Associació  empresarial gabellina

Associació de bars de nit i discoteques de Cala Rajada

Associació de bars i restaurants de Manacor i comarca

Associació de comerciants i empresaris del passeig de Na Camel·la i voltants de Manacor