- Convocatòria d’eleccions a la presidència del CE Escolar, dia 26/5/17.

- Comença el termini per la presentació de candidatures a la presidència del club, el dia 27/5/17. Lloc de presentació a l’oficina del camp de futbol de dilluns a divendres entre les 17:30 i les 18:30 hores.)

- Exposició al tauler d’anuncis del responsable electoral i del cens de socis amb dret a vot, de dia 27/5/17 a 10/06/17. (Els horabaixes al camp de futbol.)

- Reclamacions i impugnacions al cens, de dia 11/06/17 a 18/06/17.(Al camp de futbol de dilluns a divendres entre les 17:30 i les 18:30 hores.)

- Resolució d’impugnacions al cens electoral, dia 19/06/17.

- Acaba el termini per la presentació de candidatures a la presidència del club el dia 22/06/17 a las 18.30 hores.

- Publicació de les candidatures, el 23/06/17 (Camp de futbol i plana web)

- Impugnació de candidatures, dia 24/06/17.(Al camp de futbol entre les 17:30 i les 18:30 hores.)

- Resolució d’impugnacions a les candidatures presentades i exposició de les candidatures acceptades, dia 25/06/13 al tauler d’anuncis del camp de futbol i a la plana web.

- Votació dia 26/06/17 de les 18.30 a les 20.30 hores al Centre Cap Vermell de Cala Ratjada.

 * * * * * 
 
ANNEX A L'AGENDA DEL PROCÉS ELECTORAL

Després d'apreciar un error en el procés electoral anunciat per a les actuals eleccions a la presidència del CLUB ESPORTIU ESCOLAR, en no haver-se establert termini per a la presentació dels avals, es procedeix per la present a establir aquest termini, que anirà des del dia 10.06.2017 fins al 17.06.2017.06, essent vàlida la resta de terminis del calendari electoral tal com es va anunciar en el seu moment. D'acord amb els Estatuts del Club Esportiu Escolar i amb el Decret 147/1997, de 201 de novembre, pel qual es regulen la constitució i funcionament dels clubs esportius en l'àmbit de la CAIB, les candidatures, per a ser admeses, hauran d'estar avalades per la signatura del 5% dels socis en escrit dirigit al Club amb seva signatura i número de DNI.
 
La Comissió Electoral