"Aquest escrit ve motivat per la pèrdua de confiança en la paraula del Sr. Fernández Mallol"

Capdepera a 22 de Març de 2016.

Després de la recollida de signatures per part dels veïns del casc històric de Capdepera, han quedat paleses les formes i maneres de governar del batle Rafel Fernández Mallol.

A diverses reunions informatives ens va dir “de paraula” que tota aquesta remodelació del trànsit al casc històric estava consensuada amb els veïns de la zona. Nosaltres ens vam fiar de la seva paraula, i malgrat que alguns aspectes de la remodelació no ens semblaven bé, si els veïnats hi estaven d’acord, doncs res a dir.

La nostra sorpresa va ser a la reunió amb els veïns a la sala consistorial, quan van sorgir dubtes pertot arreu i ningú sabia res d’aquesta “tan consensuada remodelació”.

Amb la presentació d’aquest document al registre de l’ajuntament, els partits signants exigim a partir d’ara, al Sr. Fernández Mallol:

1.- Que es posi a la nostra disposició la documentació necessària, amb la antelació suficient abans de la seva aprovació als plenaris municipals. En cas contrari, en no refiar-nos de la seva paraula, simplement votarem en contra.

2.- Que se'ns informi de totes i cadascuna de les passes que faci l’equip de govern, ara en minoria, amb les diferents entitats organitzades del municipi (associacions, fundacions, clubs, etc.), per tal de poder-hi assistir i/o al manco estar-ne assabentats, per poder desenvolupar la nostra tasca com a oposició.

3.- Que se’ns informi amb la suficient antelació de les infraestructures que vol dur a terme l’equip de govern per tal de poder participar-hi activament, i no quan ja està tot decidit, com passa actualment. (passeig marítim, casc històric, terrasses dels bars, etc.)

Aquest escrit ve motivat per la pèrdua de confiança en la paraula del Sr. Fernández Mallol cap a nosaltres, que també som representants dels ciutadans d’aquest municipi, i volem que la nostra opinió també sigui escoltada i valorada, i no com ara, que és governa de forma totalment autoritària, amb suport d’algun dels partits de l’oposició.

 

Margarita Rico Sans               Lucía Gutiérrez

Portaveu Es Grup                  Portaveu Guanyem