Antoni Flaquer “Coix”

 El Vendrell, Catalunya, 1902-1903

Bartomeu Calafat “Caracu”, oficial caminer, gabellí, casat amb Francisca Melis, germana de la meva padrina materna, amb els seus fills Àngela Calafat “Caraca” i en Joan Calafat, pare d’en Tomeu Calafat “Caracu”, el taxista.

N’Àngela "Caraca" es casà amb un "Calobra", morí als 50 anys i no tingueren fills. El seu germà, Joan “Caracu”, obtingué el títol de cabo de caminers i fou destinat a Ferreries, Menorca.

Dit Bartomeu Calafat era de la tercera generació de pescadors vinguts de Valldemossa.

Seria molt interessant un estudi sobre els diferents oficis l joves de Capdepera que destacaren per la seva intel·ligència.

Els farers com a tècnics de fars, telegrafistes, retratistes o pintors, patrons de cabotatge i altres oficis.

En Pep Terrassa podria fer un estudi, o també nous historiadors locals.