- Mossèn Antoni amorós, nou arxiprest de la comarca de Llevant

- Pròxima ordenació sacerdotal de Jaume Mercant

El Ful Dominical de les parròquies de Capdepera i Cala Rajada ens informa de dos assumptes prou interessants:

- El cala-rajader, mossèn Antoni Amorós, ha estat nomenat nou arxiprest de la comarca de Llevant. Com diu el Full, és un càrrec que atorga el Bisbe i la seva tasca és la de “coordinar el treball de les parròquies i intentar unir esforços per a bé de les persones i la bona marxa de les comunitats parroquials”. Des de “Cap Vermell” desitjam que la feina del bon amic Antoni doni els fruits abundosos que cal esperar de la seva vàlua personal.

Image


- El fins ara seminarista, Jaume Mercant Simó, que en els últims anys ha completat la seva formació i ha col•laborat en les tasques parroquials a Cala Rajada, serà ordenat sacerdot el proper dia 14 d’octubre, a la parròquia de La Soledat (Palma), a les 17 hores. Les persones que hi vulguin assisitir s’han d’apuntar a la rectoria, ja que s’organitzarà el viatge en un bus especial. D’altra banda, el dia 21 d’octubre, a les 18’30 hores, el ja nou sacerdot celebrarà Missa Nova a Cala Rajada. Les persones que vulguin contribuir a l’adquisició dels ornaments litúrgics de mossèn Jaume, ho poden fer directament a l’interessant,  bé per mitjà del rector, o bé al compte de la llibreta                                          BBVA: 0182-0285-77-0201517810