Les obres de millora de les voreres del carrer Elionor Servera marxen amb bon ritme, amb el canvi de les rajoles i la millora de l'accesibiliat a les cantonades.

A les garangoles dels arbres s'hi posen un material porós com podeu observar a les imatges dels que ja estan acabats a la vorera renovada.Estèticament queda prou bé. Ara bé el que no entenem és que sota aquest material se faci una grollera solera de ciment (sembla més aviat acumulació de restes) que "ofegui" el tronc dels arbres i impedeixi filtració d'aigua per les garangoles.